AED Airco-Energie Deskundige

Maes Industries behaalt certificering van Airco-Energie Deskundige

De exploitant van een airconditioningsysteem voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is namelijk verplicht om die regelmatig energetisch te laten keuren door een erkende airco-energiedeskundige. Ook wanneer een airconditioningsysteem zowel voor comfort- als voor proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem onder de keuringsverplichting. Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld. 

Airconditioningsystemen die sinds 1 augustus 2011 geïnstalleerd werden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling voor de eerste keer gekeurd worden. Ook installaties van voor deze datum moeten uiteraard periodiek gekeurd worden. De keuringsfrequentie is afhankelijk van het koelvermogen: 5-jaarlijks (> 12 en < 50 kW), 3-jaarlijks (≥ 50 en < 250 kW) of 2-jaarlijks (≥ 250 kW).

De energetische keuring kan gebeuren door Maes Industries als erkende airco- energiedeskundige via een speciaal hiertoe door het Departement LNE ontwikkelde webtoepassing.

http://www.koeljegoed.be/sites/default/files/atoms/files/publireportage%20AED.pdf

Technieker Maes AED


Maes Industries | Hemeldonk 1 - 2200 Herentals | Tel: 014/70 45 51 - Fax: 014/ 70 45 52 | info@maesindustries.be | voorwaarden